PRIVACYverklaring voor de WEBshop van Dubbelzes

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy en ook aan transparantie hechten wij veel waarde. Op deze pagina vindt u daarom welke regels wij hanteren omtrent privacy. De WEBshop van Annemariet van Beers, die handelt onder de naam Dubbelzes uitgeverij wordt technisch ondersteund door Lo van Beers. Dubbelzes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van deze webshop zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Met Lo van Beers zijn afspraken gemaakt die de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.
Dubbelzes is gebonden aan en gebruikt deze gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit statement leggen wij uit hoe uw gegevens door ons kunnen worden verzameld en met welk doel en met wie wij ze eventueel kunnen delen en uw rechten ten aanzien van deze gegevens.

Onze website is bedoeld voor volwassenen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Bent u een ouder of wettelijke voogd en denkt u dat uw kind ons gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op, onze contactgegevens vindt u hieronder.

CONTACT Dubbelzes uitgeverij
Annemariet van Beers
Basilicumhof 20
1115 DL Duivendrecht
020 416 63 43
https://www.dubbelzesuitgeverij.nl
kvk Amsterdam 34162524

technische WEBondersteuning
Lo van Beers
Paramaribostraat 66-1
1058 VM, Amsterdam
06 41 63 88 14
info@lovanbeers.nl
kvk Amsterdam 34332246

Welke gegevens worden verzameld?

De gegevens, waaronder uw persoonsgegevens worden verzameld zodra er producten worden gekocht in de webshop en deze gegevens verstrekt zijn bij het aankopen van een product, het aanvragen van een download of bij inschrijving op de Nieuwsbrief. De verzamelde persoonsgegevens kunnen zijn:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– functie
– bedrijfsnaam
– gebruik

Insturen van een recensie
Wanneer u een recensie stuurt, verzamelen wij uw naam en e-mailadres. Na uw goedkeuring van de recensie zal uw naam bij uw recensie op onze website worden gepubliceerd. Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd en zal dus niet zichtbaar zijn op onze website. Wij verwelkomen iedere recensie als een belangrijke bron van informatie voor onze producten.

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

Dubbelzes gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten. Meer specifiek gebruiken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– om toegang te geven tot onze website, al dan niet op basis van uw registratie als gebruiker;
– afhandeling van een betaling van artikelen uit de webshop;
– verzending van een nieuwsbrief en/of reclamefolder van Dubbelzes uitgeverij;
– contact opnemen, indien dit nodig is om een dienstverlening uit te kunnen voeren (telefonisch of per e-mail);
– informatie over wijzigingen van onze diensten en producten;
– de mogelijkheid om een account aan te maken;
– om goederen en diensten af te kunnen leveren;
– om de kwaliteit, veiligheid en bruikbaarheid van onze website te verbeteren;
– voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor de bovenstaande doeleinden waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als wij uw persoonsgegevens daarnaast voor een ander doel willen inzetten dan zullen wij expliciet uw toestemming daarvoor vragen.

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

Wij delen uw gegevens alleen als het strikt noodzakelijk is om onze overeenkomst uit te voeren. Als wij uw persoonsgegevens daarnaast voor een ander doel willen inzetten en delen met derden dan zullen wij expliciet uw toestemming daarvoor vragen. Met bedrijven die de persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij, net zoals wij, vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Als Dubbelzes uw persoonsgegevens deelt met anderen, gebeurt dit altijd in overeenstemming met Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en conform deze privacyverklaring. Dubbelzes deelt uw gegevens bijvoorbeeld alleen met haar paymentprovider voor het veilig afhandelen van de betalingstransacties en met Lo van Beers, die in opdracht van Dubbelzes betrokken is bij de technische realisatie van de website. Dubbelzes kan gehouden zijn gegevens te verstrekken vanwege een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Lo van Beers en Annemariet van Beers hebben beide inzage in de persoonsgegevens, met het doel tot inzicht en onderzoek ten behoeve van productverbeteringen en/of productuitbreiding van Dubbelzes gerelateerde producten en om nieuwsbrieven samen te stellen.

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment van aanmelding voor de nieuwsbrief, worden de ingevulde persoonsgegevens automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Er is altijd de mogelijkheid om uit te schrijven via een directe link in de nieuwsbrief. Dubbelzes zal u dan geen nieuwsbrief meer toesturen. Als u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief, betekent het nog niet dat uw e-mailadres is verwijderd uit onze mailinglijst. Als u wilt dat uw e-mailadres wordt verwijderd uit de mailinglijst, stuur dan een e-mail met dit verzoek naar info@dubbelzes.nl. Wij zullen dan uw e-mailadres binnen 6 werkdagen verwijderen uit de lijst.

De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Persoonsgegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework en het CH-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie > privacybeleid MailChimp.

Yourhosting
De websites www.dubbelzeswebshop.nl en www.dubbelzesuitgeverij worden gehost door Yourhosting. Contactgegevens die via de formulieren of via e-mail verkregen zijn worden automatisch opgeslagen op de servers van Yourhosting, waarmee Dubbelzes een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Meer informatie > privacybeleid Yourhosting

Xs4all
Het e-mail adres info@dubbelzes.nl en de website www.dubbelzes.nl worden gehost door Xs4all. Contactgegevens die via de formulieren of via e-mail verkregen zijn worden automatisch opgeslagen op de servers van Xs4all, waarmee Dubbelzes een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Meer informatie > privacybeleid Xs4all

 

Bewaartermijn van de persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst of totdat u te kennen heeft gegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, tenzij we op grond van een wettelijke regeling  de gegevens langer moeten bewaren. De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.

 

Cookies

Google Analytics
Lo van Beers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van de computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Lo van Beers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lo van Beers heeft aan Google geen toestemming gegeven om via de webshop verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Meer informatie > privacyverklaring Google Analytics.

Social media
De content van de website kan worden gedeeld via de social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De respectievelijke social media-kanalen hebben hun eigen privacyverklaringen. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst:

Uitschakelen en verwijderen van cookies? De cookies zijn uit te schakelen of te verwijderen via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van de browser om te achterhalen hoe dit te doen. Via de website Your Online Choices is meer uitleg te vinden over hoe cookies uit te schakelen zijn.

 

Rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Tenzij deze gegevens verplicht voor de belasting bewaard dienen te worden. Stuur het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens naar: info@lovanbeers.nl
Klachten zijn in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Dubbelzes neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

SSL verbinding
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Dubbelzes gebruik maakt van een SSL-certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@lovanbeers.nl, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen. Digitale gegevens worden beveiligd met een wachtwoord en met het antivirus programma. Doordat Dubbelzes regelmatig van alle software de laatste updates installeert is de software optimaal beveiligd.

 

Wijzigingen

Dubbelzes is gerechtigd de inhoud van deze PRIVACYverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze PRIVACYverklaring.

Vragen

Zijn er nog specifieke vragen of opmerkingen over deze PRIVACYverklaring? Neem dan gerust contact met Lo van Beers: info@lovanbeers.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 1 mei 2019

 

 

 

Share This